POSHme.cz » Vše o nákupu » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky stanovují pravidla obchodního kontaktu mezi internetovým obchodem www.poshme.cz. Internetový obchod POSHme.cz provozuje společnost
Mobilie s.r.o.
PALAC KRIZIK
Královopolská 3052/139
612 00 Brno
IČ: 26960796
DIČ: CZ26960796
Společnost je zapsána od 11.03.2005 v ob­chodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka C48418.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu POSHme.cz.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že níže uvedené obchodními podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit.

Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky platné v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30. 9. 2011.

Předmět kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu POSHme.cz.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném kupujícímu.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

Objednávka zboží

Řádná objednávka zboží učiněná zákazníkem je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého bydliště nebo sídla, dodací adresu, emailové a telefonické spojení, popř. jiné kontaktní údaje na zákazníka. Dále přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny zboží.

Způsob objednání

Našim zákazníkům nabízíme tyto způsoby objednání zboží:

Potvrzení objednávky

Pokud byla Vaše objednávka, uskutečněná prostřednictvím webových stránek internetového obchodu POSHme.cz, úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zobrazí se Vám potvrzení Vaší objednávky.

Potvrzení Vaší objednávky, uskutečněné jakýmkoliv způsobem, bude také odesláno na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa. V okamžiku expedice Vaší objednávky Vám bude vždy zaslán informační e-mail, s případným komentářem.

Storno objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu POSHme.cz jsou považovány za závazné.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Pokud tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu.

Platební podmínky

Ceny na POSHme.cz jsou uváděny v Kč včetně DPH. Dále jsou u produktu uvedeny také ceny v Eurech, které jsou pouze orientační. Reálná hodnota při převzetí zboží je závislá na denním kurzu. K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za dopravu na místo určené kupujícím. (viz. dopravné)

Našim zákazníkům nabízíme tyto způsoby úhrady zboží:

Dodací podmínky

Vše, co je v nabídce POSHme.cz je skladem, proto je odesíláno okamžitě. Dodání je (na dobírku) do 1–2 pracovních dnů, na Slovensko do 2–3 pracovních dnů.

Ve výjimečných případech, nebo v předvánočním období se může tato lhůta prodloužit.

O datu doručení Vámi objednaného zboží Vás budeme informovat e-mailem v co nejkratším termínu. V případě dodací lhůty delší než 3 pracovních dny od data potvrzení objednávky, řešíme vzniklou situaci dohodou, pokud možno k úplné spokojenosti zákazníka.

Objednávky primárně vyřizujeme kompletně, v případě dohody se zákazníkem je možné i částečné vykrytí objednávky.

Faktura, která slouží jako záruční list, je kupujícímu odesílána elektronicky na e-mail zadaný v objednávce.

Dopravné

Našim zákazníkům nabízíme tyto způsoby dopravy zboží:

Doba uložení zboží na výdejně v showroomu je 7 dní od zaslání výzvy k odběru. Pokud zboží nebude po tuto dobu vyzvednuto, budeme kupujícího kontaktovat a domluvíme se na prodloužení nebo stornu objednávky.

Zákazník je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tuto nesrovnalost ihned oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

V případě, že zákazník zboží nepřevezme a po vzájemné dohodě zboží opětovně zašleme.

CENÍK DOPRAVNÉHO

Dopravné při platbě na dobírku 129,– Kč.
Dopravné při platbě předem 99,– Kč.
Při objednávce nad 1500,– Kč dopravné zdarma.

Vrácení zboží je možné do 14 dnů od zakoupení.

######
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu POSHme.cz i bez udání důvodů, nejpozději však do 14 dnů od dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je právem zákazníka, které však nesmí být zneužíváno a využíváno např. v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Proto jsou naše šaty a sukně opatřeny visačkami, produkty tedy doporučujeme vracet včetně připevněných visaček – na znamení, že byly pouze odzkoušeny a nepoužity na účelové zapůjčení.

V případě rozhodnutí vrátit zakoupené zboží nás prosím informujte telefonicky nebo mailem. Prodávající se zavazuje, že po dohodě se zákazníkem a doručení takového zboží, vrácené zboží převezme. Zboží zákazník vrací osobně nebo poštou. Adresa pro odeslání je uvedena na konci všeobecných obchodních podmínek. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího, zboží nesmí být zasláno na dobírku.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, bez jakýchkoliv zřejmých známek použití a opotřebení, ideálně s visačkami (v případě oděvů). Předejde se tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Ke vrácenému zboží prosím vždy přikládejte fakturu, na základě které můžete potvrdit že jste zboží zakoupili v internetovém obchodě POSHme.cz. Přiložením této faktury usnadníte identifikaci daného zboží a urychlíte celý proces vrácení zboží a peněz. Po přijetí zboží bude vrácena příslušná částka bankovním převodem na číslo účtu, který zákazník uvede. Peníze za zboží budou zaslány na bankovní účet zákazníka co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na adresu internetového obchodu. U poškozeného či nekompletního zboží si vyhrazujeme právo toto zboží nepřijmout, případně nevrátit částku za tuto zboží. Tato podmínka platí i pro zboží převzaté osobně, pokud nebylo rozbaleno a předvedeno.

Adresa pro vrácení zboží:

POSHme.cz
Mobilie s.r.o.
PALAC KRIZIK
Královopolská 3052/139
612 00 Brno

Reklamační řád

Zákazník je povinen před potvrzením převzetí objednaného zboží od vybraného dopravce zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nenese zjevné známky poškození způsobené přepravou.

V případě jakéhokoliv poškození zásilky je zákazník také povinen zkontrolovat, zda nedošlo přepravou k poškození objednaného zboží.

Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronicky na info@poshme.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě.

Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí zákazník se zásilkou jakkoliv manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu bylo zboží doručeno.

V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu, nese odpovědnost za poškození zboží dopravce.

Záruční doba

Záruční doba prodávaného zboží činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady – v případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, neodborným zásahem nebo v důsledku živelních pohrom – v případě jakékoliv neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi.

Reklamace zboží

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na dodaném zboží vady, má zákazník právo tyto vady reklamovat.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu podat reklamaci vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail: info@poshme.cz. V písemně podané reklamaci by zákazník měl:

Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné k reklamovanému zboží přiložit:

Zákazník je povinen reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího.

Reklamované zboží je zákazník povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Prodávající není povinen převzít reklamované zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

Mimosoudní řízení
V případě sporu a vyřízení stížností ze stran kupujících je z hlediska mimosoudního jednání oprávněna Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes elektronický formulář na webových stránkách České obchodní inspekce.

Ochrana osobních údajů

Mobilie s.r.o., provozovatel internetového obchodu POSHme.cz, prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací společnosti Mobilie s.r.o. (k propagaci e-shopů POSHme.cz a Stylove-doplnky.cz).

Uzavřením objednávky souhlasí kupující s archivací osobních údajů po dobu 10 let.

Výjimkou je dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data změní nebo vymaže ze své databáze a to i bez udání důvodu.

Nákupní podmínky Slovensko

Pro slovenské zákazníky platí naše standardní obchodní podmínky s těmito výjimkami:

Dodací podmínky

Pro dopravu na Slovensko využíváme expresní přepravu PPL, která Vámi objednané zboží doručí do 2–3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky.

Ceník dopravy na SK: Dopravné 215,– Kč

Po dohodě je možné osobně vyzvednout Vámi objednané zboží na naší provozovně:

showroom POSHme.cz
Mobilie s.r.o.
PALAC KRIZIK
Královopolská 3052/139
612 00 Brno