Hledat

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Vymyslete jméno!

SOUTĚŽ „Vymyslete jméno!“

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Pořadatel / administrátor soutěže
Oficiálním pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže „Vymyslete jméno!“ (dále jen „soutěž“) je elektronický obchod POSHme, zastoupený společností MAYA CZECH s.r.o. – IČ 292 687 53, sídlem Královopolská 3052/139, Brno, 61200, Česká republika.
(dále jen „pořadatel“). Pořadatel je zároveň administrátorem soutěže.

II. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání soutěže“).
Probíhá v období od úterý 14.5.2019 (11:00) do středy 15.5.2019 (11:00), včetně.
Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, na oficiální Facebookové stránce pořadatele:
https://www.facebook.com/poshmecz/, konkrétně u příspěvku ze dne 14.5.2019, 11:00 (dále jen soutěžní příspěvek).
Výsledky soutěže budou vyhlášené nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže.

III. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenska, s korespondenční adresou v České republice na Slovensku.
Tato osoba souhlasí a splňujeme veškeré podmínky soutěže uvedené v kompletních pravidlech soutěže (dále jen „účastník“).
Soutěže se může zúčastnit každý s výjimkou zaměstnanců pořadatele a osob blízkých zaměstnanců pořadatele ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.
Každý, kdo splňuje podmínky podle odst. 1 tohoto bodu se může zapojit do soutěže. Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou.

IV. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že:

  1. pod soutěžní příspěvek vloží komentář s návrhem na název dle instrukcí napsaných v soutěžních příspěvku

  2. dá k soutěžnímu příspěvku hodnotící tlačítko – palec nahoru nebo srdíčko

  3. účastník soutěže souhlasí s těmito podmínkami a v případě výhry souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro předání výhry – jedná se o jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo.

V. Výhra v soutěži a její předání
Výhrou v soutěži jsou šaty dle vlastního výběru do hodnoty 2500 Kč z eshopové nabídky na www.poshme.cz.

Výherce bude zvolen v případě, že pořadatel vybere vhodný název na základě svého usouzení. Pokud budou výherní odpovědi stejné, vyhrává ten soutěžící, co přidal návrh jako první. V případě, že nebude žádný návrh vyhovovat, soutěž bude bez výherce.
Výherce pořadatel zveřejní v komentáři pod soutěžním příspěvkem, formou označení.

Na základě tohoto kroku bude vyzván na komunikaci na soutěžním emailu soutez@poshme.cz, kde dojde k domluvě předání výhry.
Výhra není podmíněna nákupem u pořadatele výherce kontaktovat, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra tak propadá.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nejsou proplatitelné v hotovosti a nejsou nahraditelné za jiné zboží pořadatele. Nepřevzatá výhra při doručení propadá. Výherce v této soutěži je jeden.

Výhra bude výherci předána do 7 dnů od vyhlášení.

VI. Osobní údaje a jejich zpracování
Účastník souhlasem s podmínkami soutěže bere na vědomí, že jím poskytnutá data (jméno a příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo) budou zpracovávány za účelem předání výhry.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a další 2 roky, a to pouze za účelem obhajoby právních nároků pořadatele.
Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány

VII. Zvláštní ustanovení
Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud porušuje pravidla, snaží se sám nebo pomocí jiných osob získat výhru podvodným způsobem, jedná v rámci soutěže v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobrou pověst pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit, soutěž bez udání důvodu zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit.
Případnou změnu pravidel pořadatel vhodným způsobem zveřejní na Instagramu POSHmeVýsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti jejich odvolání. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím používáním.

V Brně 14.5.2019

 

 

Přihlášení

nebo rychlé přihlášení

Zapomenuté heslo?