Hledat

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Soutěž o šaty dle vlastního výběru

SOUTĚŽ „Šaty dle vlastního výběru“

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Pořadatel / administrátor soutěže
Oficiálním pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže „Soutěž o šaty dle vlastního výběru“ (dále jen „soutěž“) je elektronický obchod POSHme, zastoupený společností MAYA CZECH s.r.o. – IČ 292 687 53, sídlem Královopolská 3052/139, Brno, 61200, Česká republika.
(dále jen „pořadatel“). Pořadatel je zároveň administrátorem soutěže.

II. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání soutěže“).
Probíhá v období od úterý 19.3.2019 (13:00) do středy 20.3.2019 (10:00), včetně.

Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, na oficiálních Facebookových stránek pořadatele, konkrétně u příspěvku zde: https://www.facebook.com/poshmecz/photos/a.238583263009397/1029307087270340/?type=3&theater (dále jen soutěžní příspěvek).
Výsledky soutěže budou vyhlášené nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže.

III. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenska, s korespondenční adresou v České republice na Slovensku.
Tato osoba souhlasí a splňujeme veškeré podmínky soutěže uvedené v kompletních pravidlech soutěže (dále jen „účastník“).
Soutěže se může zúčastnit každý s výjimkou zaměstnanců pořadatele a osob blízkých zaměstnanců pořadatele ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.
Každý, kdo splňuje podmínky podle odst. 1 tohoto bodu se může zapojit do soutěže. Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou.

IV. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že:

  1. pod soutěžní příspěvek vloží komentář s odpovědí na otázku: "Jaké bude téma narozeninové akce na showroomu?"

  2. dá k soutěžnímu příspěvku hodnotící tlačítko – palec nahoru nebo srdíčko

  3. účastník musí být fanouškem oficiální Facebookové stránky pořadatele

  4. účastník soutěže souhlasí s těmito podmínkami a v případě výhry souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro předání výhry – jedná se o jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo.

V. Výhra v soutěži a její předání
Výhrou v soutěži jsou libovolné šaty z pořadatelovy eshopové nabídky na www.poshme.cz. Šaty musí spadat do kategorie "Šaty" a být do hodnoty 2 500 Kč.
Výhercem se stává soutěžící, který jako první odpoví správně na soutěžní otázku.

Výherce v této soutěži je jeden.
Výherce bude oznámen v komentářích pod soutěžním příspěvkem, a to funkcí označením. Na základě tohoto komentáře bude vyzván na komunikaci na soutěžním emailu soutez@poshme.cz, kde dojde k domluvě předání výhry.
Výhra není podmíněna nákupem u pořadatele výherce kontaktovat, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra tak propadá.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nejsou proplatitelné v hotovosti a nejsou nahraditelné za jiné zboží pořadatele. Nepřevzatá výhra při doručení propadá.
Výhra bude výherci předána do 7 dnů od vyhlášení.

VI. Osobní údaje a jejich zpracování
Účastník souhlasem s podmínkami soutěže bere na vědomí, že jím poskytnutá data (jméno a příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo) budou zpracovávány za účelem předání výhry.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a další 2 roky, a to pouze za účelem obhajoby právních nároků pořadatele.
Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány

VII. Zvláštní ustanovení
Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud porušuje pravidla, snaží se sám nebo pomocí jiných osob získat výhru podvodným způsobem, jedná v rámci soutěže v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobrou pověst pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit, soutěž bez udání důvodu zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit.
Případnou změnu pravidel pořadatel vhodným způsobem zveřejní na Instagramu POSHme
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti jejich odvolání. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím používáním.

V Brně 19.3.2019

 

 

Přihlášení

nebo rychlé přihlášení

Zapomenuté heslo? Pošleme Vám nové.

Zaregistrovat se